Všeobecné informace

Mgr. Jan Nedvěd Ordinace klinické psychologie je umístěna ve 3. patře Polikliniky Prosek, číslo dveří 4053.

Obecné informace o hrazení péče

Ordinace je poskytovatelem zdravotních služeb a veškeré služby podléhají pravidlům smluvních partnerů - zdravotních pojišťoven. Ordinace má smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.

Seznam výkonů, které jsou z veřejného zdravotního pojištění hrazeny pouze částečně nebo nejsou hrazeny vůbec, jakož i informace o ceně těchto služeb a o způsobu úhrady, jsou k dispozici v ordinaci.

Provozovatel

Ordinaci provzuje společnost Podit s.r.o., IČ 2428659, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu C, vložce 193 155.

Autorská práva k těmto internetovým stránkám vykonává společnost Podit s.r.o., která je jejich provozovatelem. K jakémukoliv užití obsahu umístěného na těchto internetových stránkách nebo jeho části je nezbytný předchozí souhlas společnosti Podit s.r.o.