Vyšetření

Klinicko - psychologické vyšetření

Psychologické vyšetření zdravotní způsobilosti k držení střelné zbraně podle § 20 zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních, v platném znění.

Dopravně psychologické vyšetření řidičů profesionálů podle § 87a odst. 1 a 2 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, v platném znění.

Dopravně psychologické vyšetření "vybodovaných" řidičů, kteří žádají o vrácení řidičského oprávnění podle § 123d odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, v platném znění.